PRAVIDLÁ ZÚČASTŇOVANIA SA TURNAJOV V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV

Ďakujeme všetkým tímom za účasť na turnajoch u nás. Zoznam prihlásených tímov bude aktualizovaný každý piatok od 07. 09. 2018. V prípade, že máte potvrdené prijatie prihlášky a nenachádzate sa na rozpise, prosím kontaktujte ma telefonicky 0917 822 312 (prosíme volať utorok – piatok od 8:00 do 16:00). Tešíme sa na Vašu účasť. Prihlášku na turnaj zasielajte na e-mailovú adresu: futbalova.arena@gmail.com

Prioritou našich turnajov je aby sa mužstvá na nich zúčastňovali s hráčmi daných ročníkov.

Klub – futbalové družstvo môže mať v celej zostave maximálne dvoch hráčov vyššieho ročníka (maximálne jeden ročník). Táto zásada platí všeobecne pre družstvo, ktoré chce pomôcť hráčom k vyššej futbalovej úrovni, teda neznamená to, že si klub so sebou zoberie svojich TOP hráčov.

Platí zásada, že v prvej trojici víťazných mužstiev turnaja môžu byť umiestnené len družstvá ktoré dodržali daný ročník turnaja. Mužstvá, ktoré majú v zostave aj hráčov so starším ročníkom (maximálne dvaja starší hráči) sa automaticky posúvajú za tretie miesto.

Pri posudzovaní poradia v skupine na turnaji, v prípade rovnosti bodov, postupuje družstvo, ktoré dodržalo ročníkovú zostavu.

Dievčatá sa môžu zúčastňovať turnajov o jeden celý rok vyššie ako je daný ročník turnaja.

Súpisky jednotlivých družstiev budú vyvesené na tabuli turnaja respektíve každý tréner má možnosť nahliadnuť do nich u organizátora turnaja.

V prípade, že sa chce mužstvo zúčastniť aj so staršími hráčmi o jeden ročník (dvaja hráči a viac) je povinný toto oznámiť organizátorovi turnaja (futbalova.arena@gmail.com +421 905 757 181) pred začatím turnaja, musí však rešpektovať zásadu umiestnenia sa na poslednom mieste.

Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku k turnaju od mužstva, ktoré v minulosti porušilo pravidlá stanovené futbalovou arénou alebo sa viac krát neodôvodnene odhlásilo z turnaja.

 

                                                                                            NOVEMBER 2019
 Sobota 09.11.2019  16 teamov 3 ihriská/ roč.2011/2012  
 Nedeľa 10.11.2019     
 Sobota 16.11.2019  16 teamov 3 ihriská/ roč.2010  
 Nedeľa 17.11.2019  OBFZ Žilina  
 Sobota 23.11.2019  16 teamov 3 ihriská/roč.2009  
 Nedeľa 27.11.2019  12 teamov 2 ihriská47x37.5m/roč.2008  
 Sobota 30.11.2019  16 teamov 3ihriská/roč.2011  

 

                                                                                             DECEMBER 2019
Nedeľa 01.12.2019  OBFZ Kysúc  
Sobota 07.12.2019  16 teamov 3 ihriská/roč.2010  
Nedeľa 08.12.2019  12 teamov 2 ihriská 47x37.5m / roč.2007  
Sobota 14.12.2019    
Nedeľa 15.12.2019    
Sobota 21.12.2019  16 teamov 3 ihriská/roč.2009  

 

                                                                                            JANUÁR 2020
Sobota 11.01.2020  SP Korňa  
Nedeľa 12.01.2020  10 teamov 2 ihriská 47x37.5m / roč.2007  
Sobota 18.01.2020  15 teamov 3 ihriská/roč.2009  
Nedeľa 19.01.2020    
Sobota 25.01.2020  15 teamov 3ihriská/roč.2010  
Nedeľa 26.01.2020  10 teamov 2 ihriská 47x37.5m /  roč.2008  

 

                                                                                           FEBRUÁR 2020
Sobota 01.02.2020  SSFZ BB  
Nedeľa 02.02.2020    
Sobota 08.02.2020    
Nedeľa 09.02.2020  roč.2011/2012  
Sobota 15.02.2020    
Nedeľa 16.02.2020    
Sobota 22.02.2020    
Nedeľa 23.02.2020    
Sobota 29.02.2020  U13 roč.2006  

 

                                                                                           MAREC 2020
Nedeľa 01.03.2020    
Sobota 07.03.2020  roč.2009  
Nedeľa 08.03.2020    
Sobota 14.03.2020  roč.2011  
Nedeľa 15.03.2020    
     
     

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

UVEDENIE NESPRÁVNEHO DÁTUMU NARODENIA, ČO I LEN JEDNÉHO HRÁČA, SA POVAŽUJE ZA OBZVLÁŠŤ HRUBÉ PORUŠENIE PRAVIDIEL TURNAJA.

Organizátor si vyhradzuje právo kontroly ročníkov jednotlivých hráčov, pričom tréner družstva je povinný preukázať vek hráča, kartou zdravotného poistenia, prípadne registračnou kartou SFZ.

Taktiež hociktorý tréner družstva môže vyzvať organizátora na kontrolu iného družstva (musí tak urobiť len tréner a nie rodič alebo rodičia hráčov).

V prípade zistenia hrubého porušenia pravidiel sa u družstva kontumujú všetky jeho zápasy a končí na poslednom mieste. Akékoľvek neadekvátne správanie sa trénera, prípadne rodičov, pri tomto zistení sa nebude akceptovať a slušne prosíme dané družstvo aby sa už ďalších turnajov nezúčastňovalo.

Prihláška na turnaj

Prosím, napíšte Vaše meno.
Prosím, napíšte Vaše telefónne číslo.
Prosím, napíšte Váš e-mail.
Prosím, vyberte dátum turnaju.
Prosím, napíšte názov klubu.