Ďakujeme Vám, že u nás:

  • používate výlučne čisté turfy, (od kategórie dorast a vyššie)
  • používate výlučne čisté turfy a kopačky (do kategórie U15)
  • rešpektujete prenajaté časové pásmo
  • vo futbalovej hale nepoužívate halovú obuv
  • rešpektujete prenajaté časové pásmo
  • platíte 100% prirážku k cene nájmu, ak nedodržiavate predchádzajúce usmernenia
  • Tieto pravidlá platia aj pre trénerov a rozhodcov na tréningoch,  sústredeniach, turnajov a prípravných zápasov

Stiahnút informácie o povolenej a zakázanej obuvi

futbalhall povolena obuv hala korna

futbalhall zakazana obuv hala korna