FUTBAL ARÉNA, Nižná Korňa 940, 023 21 Korňa, SR

Ihrisko, sústredenia: aktivpark@gmail.com, 0905 757 181
Turnaje: futbalova.arena@gmail.com, 0917 822 312
Bowling: 0907 478 877
Penzión Kriváň: krivan.penzion@gmail.com

Odporúčame klientom, ktorí k nám prichádzajú zo smeru Makov, aby využili trasu cez Turzovku, nie cez Kelčov.