• používate výlučne turfy, (od kategórie dorast a vyššie)
  • používate výlučne čisté turfy a kopačky (do kategórie U15)
  • rešpektujete prenajaté časové pásmo
  • vo futbalovej hale nepoužívate halovú obuv