TURNAJE

POZÝVAME VÁS NA TURNAJE,  KTORÉ SÚ SÚČASŤOU NÁŠHO PROGRAMU ,,BAVÍME SA FUTBALOM,,

NOVÉ !!!

Harmonogram turnajov FUTBAL ARÉNA CUP 2019

    Termín Ročník      Tímy  ihriská          Od – do

(predpokladaný)

  Štartovné / prihlasovanie
27.01.2019 2007 a ml. 10 tímov/2 ihriská 47×40/6+1     8:30-16:00    130,00 €
10.02.2019 2008 a ml. 12 tímov/3 ihriská 47×25/5+1      8:30-16:00     127,00 €
02.03.2019 2006 a ml. 6 tímov/1 ihrisko 90×47/10+1      8:30-16:00     100,00 €
09.03.2019 2010 a ml. 16 tímov/3 ihriská 47×25/5+1      8:30-16:00     127,00 €

aktuálny zoznam prihlásených tu

                                                       POZOR ZMENA TEL. ČÍSLA ! ! !

Ďakujeme všetkým tímom za účasť na turnajoch u nás.Zoznam prihlásených tímov bude aktualizovaný každý piatok od  28.12. 2018. V prípade, že máte potvrdené prijatie prihlášky a nenachádzate sa na rozpise, prosím kontaktujte ma telefonicky 0905 757 181 (prosíme volať utorok – piatok od 8:00 do 15:00 – poprípade zaslať SMS). Tešíme sa na Vašu účasť. Prihlášku na turnaj zasielajte na e-mailovú adresu: futbalova.arena@gmail.com   

PRAVIDLÁ  ZÚČASTŇOVANIA SA TURNAJOV V JEDNOTLIVÝCH          ROČNÍKOV 

UPOZORŇUJEME VŠETKY PRIHLÁSENÉ TÍMY, ŽE V PRÍPADE, ODHLÁSENIA TÍMU Z TURNAJA TÝŽDEŇ PRED JEHO USKUTOČNENÍM, JE TÍM POVINNÝ UHRADIŤ USPORIADATEĽOVI TURNAJA 50% ZO ŠTARTOVNÉHO.

V PRÍPADE, ŽE SA TÍM NA TURNAJ NEDOSTAVÍ, JE POVINNÝ UHRADIŤ USPORIADATEĽOVI 100 % ZO ŠTARTOVNÉHO.

Prioritou našich turnajov je aby sa mužstvá na nich zúčastňovali s hráčmi daných ročníkov.

Klub – futbalové družstvo môže mať v celej zostave maximálne dvoch hráčov vyššieho ročníka (maximálne jeden ročník). Táto zásada platí všeobecne pre družstvo, ktoré chce pomôcť hráčom k vyššej futbalovej úrovni, teda neznamená to, že si klub so sebou zoberie svojich TOP hráčov.

Platí zásada, že v prvej trojici víťazných mužstiev turnaja  môžu byť umiestnené len družstvá ktoré dodržali daný ročník turnaja. Mužstvá, ktoré majú v zostave aj hráčov so starším ročníkom (maximálne dvaja starší hráči) sa automaticky posúvajú za tretie miesto.

Pri posudzovaní poradia v skupine na turnaji, v prípade rovnosti bodov, postupuje družstvo, ktoré dodržalo ročníkovú zostavu.

Dievčatá sa môžu zúčastňovať turnajov o jeden celý rok vyššie ako je daný ročník turnaja.

Súpisky jednotlivých družstiev budú vyvesené na tabuli turnaja respektíve každý tréner má možnosť nahliadnuť do nich u organizátora turnaja.

V prípade, že sa chce mužstvo zúčastniť aj so staršími hráčmi o jeden ročník (dvaja hráči a viac) je povinný toto oznámiť organizátorovi turnaja ( futbalova.arena@gmail.com  +421 905 757 181) pred začatím turnaja, musí však rešpektovať zásadu umiestnenia sa na poslednom mieste.

Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku k turnaju od mužstva, ktoré v minulosti porušilo pravidlá stanovené futbalovou arénou alebo sa viac krát neodôvodnene odhlásilo z turnaja.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

 UVEDENIE NESPRÁVNEHO DÁTUMU NARODENIA, ČO I LEN JEDNÉHO HRÁČA, SA POVAŽUJE ZA OBZVLÁŠŤ HRUBÉ PORUŠENIE PRAVIDIEL TURNAJA.

Organizátor si vyhradzuje právo kontroly ročníkov jednotlivých hráčov, pričom tréner družstva je povinný preukázať vek hráča, kartou zdravotného poistenia, prípadne registračnou kartou SFZ.

Taktiež hociktorý tréner družstva môže vyzvať organizátora na kontrolu iného družstva (musí tak urobiť len tréner a nie rodič  alebo rodičia hráčov).

V prípade zistenia hrubého porušenia pravidiel sa u družstva kontumujú všetky jeho zápasy a končí na poslednom mieste. Akékoľvek neadekvátne správanie sa trénera, prípadne rodičov, pri tomto zistení sa nebude akceptovať a slušne prosíme dané družstvo aby sa už ďalších turnajov nezúčastňovalo.